English   |   ورود

تحویل کارت دانشجوئی - برگه درخواست معافیت تحصیلی - پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت 1396دانشجویان گرامی خواهشمند است جهت دریافت کارت دانشجوئی و برگ درخواست صدور معافیت تحصیلی


 


از روز شنبه 96/12/19 لغایت چهارشنبه 96/12/23 به آموزش مراجعه نمائید. 


 


 

۱۳۹۶/۱۲/۱۹    بازگشت به صفحه قبل


تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین است

١٣٩٢،موسسه آموزش عالی صدرا، تهران، ایران