English   |   ورود
.. ..    .

قابل توجه دانشجويان کارشناسی ارشد زلزله که درس آسيب پذيری و بهسازی لرزه ای را با آقای دکتر عبادی اخذ نموده اند

قابل توجه دانشجويان کارشناسی ارشد زلزله که درس آسيب پذيری و بهسازی لرزه ای را با آقای دکتر عبادی اخذ نموده اند

آخرين مهلت تحويل پروژه درس آسيب پذيری و بهسازی لرزه ای سازه ها روز دوشنبه مورخ 23/4/1393 از ساعت 13 تا 15 در دفتر ارتباط با صنعت موسسه می باشد. لذا خواهشمند است دانشجويان فوق نسبت به تکميل و تحويل بموقع پروژه در زمان تعيين شده اقدام نمايند. در غير اينصورت نمرات بدون احتساب نمره پروژه در سايت بصورت قطعی ثبت خواهند شد. ضمنا نمرات در بورد دانشگاه نصب گرديده است. همچنين دانشجويان لازم است آخرين فايلهای ارائه کلاسی را جهت تحويل نهايي به همراه داشته باشند.

۱۳۹۳/۰۴/۱۸

تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین است

١٣٩٢،موسسه آموزش عالی صدرا، تهران، ایران