English   |   ورود
. ... .. ..

ارائه درس سمینار برای دانشجویان کارشناسی ارشد با نام استاد راهنما

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

طبق مصوبه شورای تحصيلات تکمیلی موسسه، از ترم جاری درس سمینار با نام استاد راهنما ارائه می شود و دانشجویان با توجه به ظرفيت ارائه شده برای هر استاد، بايد نسبت به انتخاب استاد راهنما اقدام نمایند. لذا دانشجویانی که در ترم جاری در ترم دوم ثبت نام می نمایند، لازم است پس از تعيين استاد راهنما در سایت با نام استاد راهنمای مورد نظر ثبت نام نمایند و امکان انتخاب واحد سمینار بدون انتخاب موضوع سمینار و استاد راهنما وجود ندارد. ضمنا دانشجویان باید تابستان سال آينده طبق برنامه اعلامی از سوی موسسه نسبت به دفاع سمینار اقدام نمایند.

ضمنا دانشجويانی که در ترم جاری دارای درس سمینار می باشند و تا 15 اسفند ماه نمی توانند نسبت به دفاع سمينار اقدام نمایند، باید مجددا درس سمینار را برای ترم آتی اخذ نمایند.

مدیریت پژوهشی موسسه آموزش عالی صدرالمتالهين (صدرا)

۱۳۹۳/۱۱/۰۸

تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین است

١٣٩٢،موسسه آموزش عالی صدرا، تهران، ایران