English   |   ورود
. .. ..

تعریف پروژه فولاد برای دانشجويان ترم جاری

جلسه تعريف پروژه فولاد و هماهنگی برای دانشجويان ترم جاری (با آقای دکتر عبادی)  در روز دوشنبه مورخ 27 بهمن 1393، ساعت 10 الی 11 در صدرا 1 (سیمون بوليوار) کلاس 103 برگزار می شود. جهت دريافت فايلهای پروژه با آقای هراتی (amirhossein.harati@gmail.com) تماس گرفته شود.

۱۳۹۳/۱۱/۲۱

تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین است

١٣٩٢،موسسه آموزش عالی صدرا، تهران، ایران