English   |   ورود
. .. ..

کلاس پروژه فولاد دوشنبه 18 اسفند

کلاس پروژه فولاد جهت رفع اشکال دانشجویان توسط آقای دکتر عبادی در روز دوشنبه مورخ 18 اسفند از ساعت 10 تا 11 در صدرا 1 برگزار می گردد.

۱۳۹۳/۱۲/۱۲

تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین است

١٣٩٢،موسسه آموزش عالی صدرا، تهران، ایران