English   |   ورود
. .. ..

تمدید زمان ثبت نام (کلیه مقاطع ) تکمیل ظرفیت 94

با سلام

به اطلاع  آندسته از عزیزانی که هنوز ثبت نام نکرده اند می رساند که می توانند از تاریخ 94/11/03 تا 94/11/07 به سایت http://188.75.88.83/stdnewمراجعه و جهت ثبت نام اقدام نمایند.

۱۳۹۴/۱۰/۱۲

تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین است

١٣٩٢،موسسه آموزش عالی صدرا، تهران، ایران