English   |   ورود
. ... .. ..

قابل توجه دانشجویان پروژه فولاد با دکتر عبادی در ترم 942 و 943

اولین جلسه ترم تابستان برای پروژه فولاد  و نيز جلسه ارزشیابی ترم بهمن برای دانشجویان دکتر عبادی در روز شنبه مورخ26 تیر در ساختمان صدرا 1 (کوچه میخک) کلاس 101 راس ساعت 10 برگزار می شود و حضور کلیه دانشجویان الزامی است.

۱۳۹۵/۰۴/۲۴

تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین است

١٣٩٢،موسسه آموزش عالی صدرا، تهران، ایران