English   |   ورود
. .    .

دفاع پروژه فولاد برای دانشجویان ترم 952

دفاع دانشجویان رشته عمران که با آقای دکتر عبادی در ترم 952 پروژه فولاد داشته اند در روز چهارشنبه مورخ اول شهریور 1396 راس ساعت 10 صبح می باشد. دانشجویان لازم است تمام فایلهای محاسباتی و گزارش و فایلهای نهایی را به همراه داشته باشند و نیز بر روی نوت بوک خود نیز موارد مورد نیاز را ارائه نمایند.

۱۳۹۶/۰۵/۱۵

تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین است

١٣٩٢،موسسه آموزش عالی صدرا، تهران، ایران