English   |   ورود
.. ..    .

مراحل ثبت درخواست کمیسیون موارد خاص

آندسته از دانشجویانیکه جهت اخذ مجوز ادامه تحصیل ، پرونده تحصیلی ایشان می بایست در کمیسیون موارد خاص مطرح گردد از تاریخ 97/4/16 طبق مراحل ذیل نسبت به ثبت درخواست اقدام نمایند.

 

1- ثبت درخواست در سامانه جامع امور دانشجویی ( سامانه سجاد ) به آدرس https://portal.saorg.irتوسط متقاضیان

 

2- مطالعه راهنمای ثبت درخواست کمیسیون از بخش راهنمای امور سامانه

 

3-  جهت انجام بهتر امور استفاده از مرورگر Internet Explorer

 

4- در صورت داشتن مشکل در ثبت درخواست کمیسیون بررسی موارد خاص و ارائه طریق :

 

ارسال ایمیل به آدرس SUPPORT@SAORG.IR

 

شماره تماس بخش پشتیبانی سامانه به شماره 02196664484

 

شماره تماس کارشناس کمیسیون سرکار خانم فیروزی  02196664323

۱۳۹۷/۰۶/۱۴

تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین است

١٣٩٢،موسسه آموزش عالی صدرا، تهران، ایران