English   |   ورود
. .. ..

ساعات و روزهای پاسخگویی واحدهای اداری در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97

به اطلاع می رساند ساعات و روزهای پاسخگویی واحدهای اداری موسسه به دانشجویان و مراجعین محترم برای نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 به قرار ذیل می باشد :

ساعات و روزهای پاسخگویی واحد های اداری

۱۳۹۷/۰۷/۰۹

تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین است

١٣٩٢،موسسه آموزش عالی صدرا، تهران، ایران