English   |   ورود
.... . .. ..

شماره تلفن واحد آموزش

 به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند جهت برقراری ارتباط با واحد آموزش مستقر در دانشگاه پبام نور تهران غرب با شماره تلفن 44737480 تماس حاصل نمایید.

۱۳۹۷/۰۷/۱۰

تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین است

١٣٩٢،موسسه آموزش عالی صدرا، تهران، ایران