English   |   ورود
. .. ..

قابل توجه کلیه دانشجویان

دانشجویان گرامی جهت اطلاع از کسری مدارک تحصیلی می توانید به سامانه دانشگاه مراجعه نموده و در صورت تحویل کسری مدارک از روز شنبه مورخ 94/07/18  رسید دریافت نمائید.

۱۳۹۴/۰۷/۱۶

تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین است

١٣٩٢،موسسه آموزش عالی صدرا، تهران، ایران