English   |   ورود
. .. ..

تعطیلات تابستانی موسسه

قابل توجه کلیه ی اساتید، کارکنان و دانشجویان موسسه

بدینوسیله به اطلاع می رساند تعطیلات تابستانه ی موسسه از تاریخ 98/04/15 لغایت 98/05/25 می باشد. لذا کلیه مراجعین محترم برای انجام امور اداری و آموزشی خود می توانند قبل از 98/04/15 و یا بعد از 98/05/26 اقدام نمایند.

۱۳۹۸/۰۳/۲۱

تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین است

١٣٩٢،موسسه آموزش عالی صدرا، تهران، ایران