English   |   ورود
. .. ..

روزها و ساعات پاسخگویی واحدهای اداری موسسه

به اطلاع کلیه مراجعین محترم می رساند، روزها و ساعات پاسخگویی واحدهای اداری موسسه از تاریخ 98/06/01 به شرح ذیل می باشد.

روزها و ساعات پاسخگویی واحدهای اداری موسسه

۱۳۹۸/۰۵/۲۷

تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین است

١٣٩٢،موسسه آموزش عالی صدرا، تهران، ایران