English   |   ورود
. .. ..

ثبت نام و انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 96-95

ضمن جلب توجه دانشجویان عزیز به تقویم آموزشی سال 96-95 در سایت موسسه

خاطر نشان می سازد که به علت نقل مکان سایت موسسه ،
 بازه ثبت نام نیمسال اول سال تحصیلی 96-95 برای

کلیه ورودیها از روز شنبه مورخ 95/05/02 لغایت روز چهارشنبه 95/05/06 می باشد.

۱۳۹۵/۰۴/۱۰

تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین است

١٣٩٢،موسسه آموزش عالی صدرا، تهران، ایران