English   |   ورود
.. ..    .

تحویل کارت دانشجوئی و برگه درخواست معافیت تحصیلی - تکمیل ظرفیت 1395

دانشجویان گرامی خواهشمند است جهت دریافت کارت دانشجوئی و برگ درخواست صدور معافیت تحصیلی در روزهای دوشنبه 95/12/23 و سه شنبه 95/12/24 از ساعت 8 الی 14  به آموزش مراجعه نمائید.

۱۳۹۵/۱۲/۲۲

تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین است

١٣٩٢،موسسه آموزش عالی صدرا، تهران، ایران