English   |   ورود
.. ..    .

اطلاعیه پذیرش میهمان و انتقالی در سال تحصیلی 97-96

به اطلاع آندسته از متقاضیان میهمان  و انتقالی سال تحصیلی 97-96 می رساند، طبق مراحل درج شده در ذیل نسبت به ثبت و پیگیری درخواست خود اقدام نمایند.

الف )وظایف متقاضی :

  • دانشجو بایستی با اطلاع کامل از شرایط آئین نامه میهمـــــــانی و انتقــــــال درخواست خود را مبنی بر نوع آن (2 نیمسال میهمانی –تمدید میهمانی –میهمان دائم و انتقال) در سامانه سجاد سازمـان امور دانشجویــان به آدرس : https://portal.saorg.ir از اول اردیبهشت لغایت سی و یکم اردیبهشت ثبت و با  اطلاع کامل از شرایط و ضوابط دانشگاه مقصد، رشته و مقطع تحصیلی ، وضعیت دوره مورد تقاضا در دانشگاه مقصد، نسبت به انتخاب دانشگاه یا موسسه مقصد اقدام و مستندات خود را برای تقاضای ارائه شده اسکن و ضمیمه تقاضا نماید.

تذکر: لازم به ذکر است متقاضیان جهت ثبت درخواست ابتدا بایستی در سامانه سجاد ثبت نام نمایند و پس از دریافت نام کاربری و رمز عبور از قسمت خدمات سازمان درخواست میهمانی و انتقال خود را ارائه نمایند.

  • متقاضی میهمانی و انتقال مسئول صحت اطلاعات ارائه شده در خصوص شرایط خاص خود خواهد بود و در صورت عدم احراز هر یک از اطلاعات ارائه شده تقاضا از وضعیت بررسی خارج خواهد شد.

  • دانشجویان متقاضی انتقال توام با تغییر رشته خارج از سامانه و از طریق شورای بررسی موارد خاص مبدا و مقصد اقدام نمایند.

 

ب )مهلت اظهار نظر دانشگاهها و موسسات به عنوان مبداء :

 از تاریخ 1 تا 15 تیر ماه

پ )مهلت اظهار نظر دانشگاهها و موسسات به عنوان مقصد :

 از تاریخ 16 تا 31 مرداد ماه 

۱۳۹۶/۰۲/۱۸

تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین است

١٣٩٢،موسسه آموزش عالی صدرا، تهران، ایران