English   |   ورود
. .. ..

اطلاعیه امتحانات تابستان 96-95


دانشجویان عزیز با توجه به تقویم آموزشی، موارد ذیل در خصوص امتحانات پایان دوره تابستان 96-95 اعلام می گردد: 

 

تاریخ پایان کلاسها : دوشنبه 96/05/30

 

امتحانات : از سه شنبه 96/05/31  الی پنجشنبه 96/06/02

 


نحوه دریافت کارت آزمون : چاپ کارت آزمون از سامانه دانشگاه توسط شخص دانشجو

 

زمان دریافت کارت آزمون : از روز شنبه 96/05/28 پس از انجام ارزشیابی اساتید و تسویه حساب الکترونیکی 

 

به همراه داشتن کارت دانشجوئی و کارت شرکت در آزمون جهت شرکت در امتحانات الزامی می باشد. 

 

 

 

۱۳۹۶/۰۵/۲۵

تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین است

١٣٩٢،موسسه آموزش عالی صدرا، تهران، ایران