English   |   ورود
. .. ..

اطلاعیه امتحانات نیمسال اول 97-96

دانشجویان عزیز با توجه به تقویم آموزشی، موارد ذیل در خصوص امتحانات پایان ترم اول  97-96 اعلام می گردد: 

تاریخ پایان کلاسها :پنجشنبه 96/10/14 

حذف اضطراری : از شنبه 96/10/02 الی چهارشنبه 96/10/06 

امتحانات : از دوشنبه 96/10/18 الی دوشنبه 96/11/02 

نحوه دریافت کارت آزمون : چاپ کارت آزمون از سامانه دانشگاه توسط شخص دانشجو

زمان دریافت کارت آزمون : از روز شنبه 96/10/02  پس از انجام ارزشیابی اساتید و تسویه حساب الکترونیکی 

 

به همراه داشتن کارت دانشجوئی و کارت شرکت در آزمون جهت شرکت در امتحانات الزامی می باشد. 

 

آندسته از دانشجویانیکه به دلیل نقص مدارک، فایل ایشان مسدود می باشد صرفا پس از

رفع نقص، می توانند نسبت به دریافت کارت آزمون اقدام نمایند. 

 

مشاهده جزئیات آئین نامه امتحانات 

۱۳۹۶/۰۹/۲۷

تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین است

١٣٩٢،موسسه آموزش عالی صدرا، تهران، ایران