English   |   ورود
. ... .. ..

قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی پزشکی

آندسته از دانشجویانی که دروس آزمایشگاه شیمی 1 و آزمایشگاه فیزیولوژی را در ترم دوم 97-96 اخذ نموده اند طبق گروه بندی انجام شده روزهای شنبه و سه شنبه جهت شرکت در کلاس ها به آدرس زیر مراجعه نمایند.

آدرس: خیابان پیروزی-بلوار ابوذر-خیابان شهید ده حقی(آهنگ)-مجتمع دانشگاهی فنی و مهندسی واحد تهران جنوب

گروه یک:

شنبه  7:30-9    آزمایشگاه فیزیولوژی

شنبه   9:10- 10:40  آزمایشگاه شیمی 1

گروه دو:

سه شنبه   7:30-9  آزمایشگاه فیزیولوژی

سه شنبه   9:10 - 10:40  آزمایشگاه شیمی 1

۱۳۹۷/۰۸/۲۰

تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین است

١٣٩٢،موسسه آموزش عالی صدرا، تهران، ایران