English   |   ورود
. .. ..

دریافت کارت دانشجوئی و برگه درخواست صدور معافیت تحصیلی - پذیرفته شدگان 1398


جهت دریافت کارت دانشجوئی و برگه درخواست معافیت تحصیلی از  روز یکشنبه 98/08/12 لغایت پنجشنبه 98/08/16 پس از تکمیل کردن کسری مدارک به واحد آموزش مراجعه نمائید.

 

۱۳۹۸/۰۸/۰۹

تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین است

١٣٩٢،موسسه آموزش عالی صدرا، تهران، ایران