English   |   ورود

تحویل پروژه راهسازی - استاد دیبائیدانشجویانی که واحد پروژه راهسازی را با آقای دیبائی در ترم دوم 95-94 اخذ نموده اند ، در روز سه شنه مورخ 22 تیر ساعت 10 صبح در ساختمان شماره 2 جهت ارائه و دفاع از پروژه خود حاضر شوند. 


۱۳۹۵/۰۴/۱۹    بازگشت به صفحه قبل


تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین است

١٣٩٢،موسسه آموزش عالی صدرا، تهران، ایران