English   |   ورود


خدمات آموزشی، تحصیلات تکمیلی، برنامه ریزی، نظارت و فارغ التحصیلی


news

امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی


ادامه مطلب

news

تحویل کارت دانشجوئی و برگه درخواست معافیت تحصیلی - تکمیل ظرفیت 1395


۱۳۹۵/۱۲/۲۲ ادامه مطلب

news

اعلام زمان حذف و اضافه واحد نیمسال دوم 96-95


۱۳۹۵/۱۱/۲۵ ادامه مطلب

news

تمدید زمان انتخاب واحد نیمسال دوم 96-95


۱۳۹۵/۱۱/۱۳ ادامه مطلب

news

شروع کلاسهای نیمسال دوم 96-95


۱۳۹۵/۱۱/۱۲ ادامه مطلب

news

قابل توجه پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت 1395 - کارشناسی ارشد


۱۳۹۵/۱۱/۱۲ ادامه مطلب

news

قابل توجه پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت 1395 - کارشناسی


۱۳۹۵/۱۱/۱۲ ادامه مطلب

news

کلاسهای تربیت بدنی نیمسال دوم 96-95


۱۳۹۵/۱۱/۱۱ ادامه مطلب

news

قابل توجه پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت 1395 - کارشناسی ناپیوسته


۱۳۹۵/۱۱/۱۱ ادامه مطلب

news

اعلام زمان انتخاب واحد نیمسال دوم 96-95


۱۳۹۵/۱۱/۰۳ ادامه مطلب

news

امتحانات روز سه شنبه مورخ 95/10/21


۱۳۹۵/۱۰/۲۰ ادامه مطلب

news

پاسخگوئی واحد آموزش از 95/10/21 لغایت 95/11/05


۱۳۹۵/۱۰/۰۸ ادامه مطلب

news

اطلاعیه امتحانات پایان ترم اول 96-95


۱۳۹۵/۰۹/۲۹ ادامه مطلب

news

ساعات حضور و پاسخگوئی مدیران گروه


۱۳۹۵/۰۸/۲۴ ادامه مطلب

news

تحویل کارت دانشجوئی و برگه درخواست معافیت تحصیلی - ورودی مهر 95


۱۳۹۵/۰۸/۲۲ ادامه مطلب

news

تاریخ تشکیل کلاس روش تحقیق دانشجویان گروه عمران و برق - کارشناسی ارشد


۱۳۹۵/۰۸/۰۵ ادامه مطلب

news

زمانبندی حذف و اضافه واحد نیمسال اول سال تحصیلی 96-95


۱۳۹۵/۰۷/۰۶ ادامه مطلب

news

تاریخ شروع و محل تشکیل کلاسهای تربیت بدنی - نیمسال اول 96-95


۱۳۹۵/۰۷/۰۳ ادامه مطلب

news

شروع نیمسال اول 96-95 پذیرفته شدگان سال 1395 ( کلیه مقاطع )


۱۳۹۵/۰۶/۳۱ ادامه مطلب

news

تمدید ثبت نام نیمسال اول 96-95


۱۳۹۵/۰۶/۲۸ ادامه مطلب

news

تمدید ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد ورودی 1395


۱۳۹۵/۰۶/۱۷ ادامه مطلب

news

آغاز سال تحصیلی 96-95


۱۳۹۵/۰۶/۱۰ ادامه مطلب

news

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد


۱۳۹۵/۰۶/۱۰ ادامه مطلب

news

اطلاعیه امتحانات پایان دوره تابستان 95-94


۱۳۹۵/۰۵/۲۷ ادامه مطلب

news

جلسه دفاع پایان نامه روز چهارشنبه مورخ 10 شهریور 1395


۱۳۹۵/۰۵/۱۲ ادامه مطلب

news

تاریخ تشکیل کلاس تربیت بدنی - تابستان 95-94


۱۳۹۵/۰۴/۱۹ ادامه مطلب

news

تحویل پروژه راهسازی - استاد دیبائی


۱۳۹۵/۰۴/۱۹ ادامه مطلب

news

ثبت نام و انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 96-95


۱۳۹۵/۰۴/۱۰ ادامه مطلب

news

تمدید ثبت نام تابستان 95-94


۱۳۹۵/۰۴/۰۶ ادامه مطلب

news

قابل توجه دانشجویانیکه نقص مدرک دارند


۱۳۹۵/۰۲/۲۵ ادامه مطلب

news

اطلاعیه امتحانات پایان ترم دوم 95-94


۱۳۹۵/۰۲/۲۵ ادامه مطلب

news

دستورالعمل سازمان وظیفه عمومی جهت خروج از کشور


۱۳۹۵/۰۲/۲۱ ادامه مطلب

news

ثبت نام و انتخاب واحد تابستان 95-94


۱۳۹۵/۰۲/۱۲ ادامه مطلب

news

برنامه حضور مدیران محترم گروه جهت پاسخگوئی - ترم دوم 95-94


۱۳۹۵/۰۱/۳۱ ادامه مطلب

news

اعلام زمان های تشکیل کلاس روش تحقیق ترم دوم 95-94 کارشناسی ارشد


۱۳۹۵/۰۱/۲۱ ادامه مطلب

news

اعلام زمان دریافت کارت دانشجوئی - برگه درخواست معافیت تحصیلی ( ورودی بهمن 94)


۱۳۹۵/۰۱/۲۱ ادامه مطلب

news

آخرین مهلت ترمیم انتخاب واحد ترم دوم 95-94


۱۳۹۴/۱۲/۱۲ ادامه مطلب

news

عدم تشکیل کلاس زبان خارجی مورخ 8 اسفند


۱۳۹۴/۱۲/۰۱ ادامه مطلب

news

عدم تشکیل کلاس حفاظت پیشرفته سیستم های قدرت مورخ 4 اسفند و اعلام زمان جبرانی


۱۳۹۴/۱۲/۰۱ ادامه مطلب

news

تاریخ تشکیل کلاس های تربیت بدنی نیمسال دوم 95-94


۱۳۹۴/۱۲/۰۱ ادامه مطلب

news

جلسه دفاع سمینار 28 بهمن 1394


۱۳۹۴/۱۱/۲۶ ادامه مطلب

news

اعلام زمان حذف و اضافه واحد نیمسال دوم 95-94


۱۳۹۴/۱۱/۲۶ ادامه مطلب

news

انتخاب واحد متاخرین - نیمسال دوم 95-94


۱۳۹۴/۱۱/۱۸ ادامه مطلب

news

برنامه هفتگی و محل تشکیل کلاس پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت 1394


۱۳۹۴/۱۱/۱۵ ادامه مطلب

news

قابل توجه متقاضیان میهمان نیمسال دوم 95-94


۱۳۹۴/۱۱/۰۵ ادامه مطلب

news

اعلام زمان انتخاب واحد نیمسال دوم 95-94


۱۳۹۴/۱۱/۰۵ ادامه مطلب

news

اعلام زمان مراجعه پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت (کلیه مقاطع) جهت ارائه ، کنترل اصل مدارک و تکمیل مراحل ثبت نام


۱۳۹۴/۱۱/۰۵ ادامه مطلب

news

برگزاری امتحانات روز سه شنبه مورخ 94/10/29


۱۳۹۴/۱۰/۲۸ ادامه مطلب

news

اطلاعیه امتحانات نیمسال اول 95-94


۱۳۹۴/۱۰/۰۶ ادامه مطلب

news

اعلام زمان مراجعه پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت ( کاردانی - کارشناسی ) جهت ارائه و کنترل اصل مدارک و تکمیل مراحل ثبت نام


۱۳۹۴/۰۹/۲۲ ادامه مطلب

news

جلسه دفاع سمینار 25 آذر 1394


۱۳۹۴/۰۹/۲۲ ادامه مطلب

news

قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگر


۱۳۹۴/۰۹/۰۸ ادامه مطلب

news

برنامه ارائه سمینار - کارشناسی ارشد - آبان 1394


۱۳۹۴/۰۸/۲۳ ادامه مطلب

news

شروع کلاسهای پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت - کارشناسی ارشد


۱۳۹۴/۰۸/۰۶ ادامه مطلب

news

زمان تحویل کارت دانشجوئی ، درخواست معافیت تحصیلی - مهر 94


۱۳۹۴/۰۸/۰۵ ادامه مطلب

news

قابل توجه پذیرفته شدگان سال 1394 ( مقاطع کاردانی - کارشناسی - کارشناسی ناپیوسته) که موفق به اخذ مدرک فراغت تا تاریخ 94/06/31 نگردیده اند


۱۳۹۴/۰۷/۱۶ ادامه مطلب

news

قابل توجه کلیه دانشجویان


۱۳۹۴/۰۷/۱۶ ادامه مطلب

news

زمان بندی حذف و اضافه نیمسال اول 95-94


۱۳۹۴/۰۷/۱۴ ادامه مطلب

news

تاریخ تشکیل کلاس های تربیت بدنی نیمسال اول 95-94


۱۳۹۴/۰۷/۰۸ ادامه مطلب

news

برنامه هفتگی پذیرفته شدگان ورودی 94 ( مقطع کارشناسی ناپیوسته )


۱۳۹۴/۰۷/۰۷ ادامه مطلب

news

قابل توجه پذیرفته شدگان میهمان و انتقالی نیمسال اول 95-94


۱۳۹۴/۰۷/۰۷ ادامه مطلب

news

برنامه هفتگی پذیرفته شدگان ورودی 94 ( مقطع کاردانی - کارشناسی )


۱۳۹۴/۰۶/۲۷ ادامه مطلب

news

قابل توجه کلیه پذیرفته شدگان عزیز (مقطع کاردانی - کارشناسی)


۱۳۹۴/۰۶/۱۸ ادامه مطلب

news

تغییر سرفصل گروه مهندسی کامپیوتر - نرم افزار


۱۳۹۴/۰۶/۰۱ ادامه مطلب

تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین است

١٣٩٢،موسسه آموزش عالی صدرا، تهران، ایران