English   |   ورود


آیین نامه ها و بخشنامه ها


news

دستورالعمل اجرایی معادلسازی و پذیرش واحدهای درسی - مصوب جلسه مورخ 94/7/22 شورای آموزشی


۱۳۹۴/۱۰/۰۲ ادامه مطلب

news

آئین نامه دوره کاردانی - کارشناسی ( جدید - ورودی 93 و کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل از نیمسال دوم 94-93 به بعد )


۱۳۹۴/۰۴/۲۹ ادامه مطلب

news

آئین نامه دوره کاردانی - کارشناسی ( قدیم - ورودی 91 )


۱۳۹۴/۰۴/۲۹ ادامه مطلب

news

آئین نامه دوره کارشناسی ارشد


۱۳۹۴/۰۴/۲۹ ادامه مطلب

تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین است

١٣٩٢،موسسه آموزش عالی صدرا، تهران، ایران