English   |   ورود


برق - قدرت


news

چارت آموزشی دانشجویان کارشناسی پیوسته مهندسی برق برای ورودیهای سال 1395 و بعد از آن


۱۳۹۶/۰۷/۲۲ ادامه مطلب

news

چارت مهندسی برق قدرت


۱۳۹۳/۱۲/۲۰ ادامه مطلب

news

کارشناسی ناپیوسته برق قدرت


۱۳۹۳/۱۱/۰۲ ادامه مطلب

news

برنامه 932 کارشناسی قدرت


۱۳۹۳/۱۱/۰۲ ادامه مطلب

news

جزوه مدار2


۱۳۹۲/۰۹/۱۴ ادامه مطلب

news

جزوه مدار 1


۱۳۹۲/۰۹/۱۴ ادامه مطلب

news

گروه برق قدرت


۱۳۹۲/۰۸/۰۶ ادامه مطلب

تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین است

١٣٩٢،موسسه آموزش عالی صدرا، تهران، ایران