English   |   ورود

اطلاعیه امتحانات پایان ترم اول 96-95دانشجویان عزیز با توجه به تقویم آموزشی، موارد ذیل در خصوص امتحانات پایان ترم اول 96-95 اعلام می گردد:  تاریخ پایان کلاسها : پنجشنبه 95/10/16 حذف اضطراری : از چهارشنبه 95/10/01 الی چهارشنبه 95/10/08 امتحانات : از سه شنبه 95/10/21  الی سه شنبه 95/11/05 نحوه دریافت کارت آزمون : چاپ کارت آزمون از سامانه دانشگاه توسط شخص دانشجو زمان دریافت کارت آزمون : از روز دوشنبه 95/09/29 پس از انجام ارزشیابی اساتید و تسویه حساب الکترونیکی  به همراه داشتن کارت دانشجوئی و کارت شرکت در آزمون جهت شرکت در امتحانات الزامی می باشد.  آندسته از دانشجویانیکه به دلیل نقص مدارک، فایل ایشان مسدود می باشد صرفا پس ازرفع نقص، می توانند نسبت به دریافت کارت آزمون اقدام نمایند.  مشاهده جزئیات آئین نامه امتحانات  


۱۳۹۵/۰۹/۲۹    بازگشت به صفحه قبل


تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین است

١٣٩٢،موسسه آموزش عالی صدرا، تهران، ایران