English   |   ورود

ثبت نام نیمسال اول سال تحصیلی 97-96با توجه به نقل و انتقال سرورها به ساختمان جدید موسسه و جلوگیری از هر گونه کاستی و نقص در ثبت نام نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 موسسه ترجیح می دهد که دانشجویان ثبت نام خود را در دو مقطع به انجام برسانند. لذا دانشجویان عزیز مختار خواهند بود در هر کدام از تاریخ های زیر نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند. از روز یکشنبه 96/05/01 لغایت روز پنجشنبه 96/05/05از روز چهارشنبه 96/06/01 لغایت روز چهارشنبه 96/06/08 


۱۳۹۶/۰۴/۱۱    بازگشت به صفحه قبل


تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین است

١٣٩٢،موسسه آموزش عالی صدرا، تهران، ایران