English   |   ورود
. .. ..

انجمنهای علمی دانشجویی و شروعی دوباره

به نام آنکه جان را فکرت آموخت

با شروع منسجم و با برنامه فعالیتهای فرهنگی و فوق برنامه تشکیل ساختارهای دانشجویی علمی، فرهنگی و فوق برنامه در اولویت کار مدیریت فرهنگی و فوق برنامه قرار گرفت و انجمنهای علمی دانشجویی بعنوان نهادی دانشجویی و علمی در هر دانشگاه محسوب می شوند. پس از صدور اطلاعیه جهت مراجعه واجدین شرایط کاندیداتوری به دفتر امور فرهنگی و تمدید زمان اعلام کاندیداتوری همه گروهها تا اوایل آذرماه، شرایط برای برگزاری انتخابات در دو رشه عمران و برق مهیا گردید و در رشته های مدیریت بازرگانی، کامپیوتر تعداد کاندیداها به حد نصاب نرسیدند و در نیمه اول آذرماه انتخابات با استقبال نسبتا خوب دانشجویان برگزار و منتخبین دو رشته کار خود را آغاز نمودند . پس از تعیین مسئول انجمن و سمتهای دیگر انجمن مطابق اساسنامه، مدیرکل امور فرهنگی و مسئولین فرهنگی دو پردیس در طی جلسه ای رسمی آغاز به کار انجمنها را با ابلاغ اساسنامه و فرمها و شیوه نامه های مربوطه اعلام نمودند که مسئولین انجمنها می توانند فایل فرمها و اطلاعیه های مورد نیاز را از لینکهای زیر دانلود نمایند.

برای انجمن علمی دانشجویی مدیریت بازرگانی و کامپیوتر نیز با مشورت مدیرگروه و مطابق اساسنامه واجدین شرایطی برای فعالیت دوره اول انتخاب و برای مدت شش ماه جهت پیگیری امور انجمن انتصاب گردیدند.  انجمن حقوق هم با تأخیر دانشجویان در مراجعه ثبت نام کاندیداتوری بالاخره در تاریخ 23 آذر انتخابات برگزار شد و سه نفر بعنوان اعضای شورای مرکزی تعیین شدند.

بطور کلی مدت فعالیت همه هسته های مرکزی انجمنها از اول دیماه سال جاری تا اول خردادماه سال آینده به مدت شش ماه خواهد بود و بر اساس تقویم وزارت علوم ایشان می بایست با هماهنگی مدیریت فرهنگی و فوق برنامه در نیمه اول اردیبهشتماه زمینه انتخاباتی پرشور و مؤثر را فراهم نموده تا با مشارکت حداکثری همه گرایشها و مقاطع، هسته مرکزی بعد بر اساس انتخابات در همه گروههای علمی تشکیل گردد.

با آرزوی موفقیت و سربلندی برای همه اعضای هسته های مرکزی انجمهای علمی دانشجویی

که بتوانند با عضوگیری از عموم دانشجویان در هر رشته، بستر مشارکت حداکثری آینده سازان این مرز و بوم

را در مسیر جریان سازی علمی و فرهنگی فراهم سازند.

مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه

 

دانلود فایل معرفی انجمن ها

دانلود فایل شیوه نامه طرح نویسی

دانلود فرم word طرح نویسی

دانلود فرم pdf طرح نویسی

دانلود فرم word گزارش نویسی

دانلود فرم pdf گزارش نویسی

دانلود فرم word صورتجلسه

دانلود فرم pdf صورتجلسه

دانلود فرم word بازدیدهای علمی

دانلود فرم pdf بازدیدهای علمی

۱۳۹۲/۰۹/۲۶

تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین است

١٣٩٢،موسسه آموزش عالی صدرا، تهران، ایران