English   |   ورود
. .. ..

قابل توجه دانشجويان کارشناسی ارشد زلزله و سازه (درس بهسازی لرزه ای سازه ها)

دانشجويان عزيز می توانند جهت دريافت DVD مربوط به درس بهسازی لرزه ای سازه ها و مراجع مربوطه (دکتر عبادی) به بخش انتشارات صدرا 1 مراجعه نمايند.

۱۳۹۳/۱۲/۰۳

تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین است

١٣٩٢،موسسه آموزش عالی صدرا، تهران، ایران