English   |   ورود
... . .. ..

کسب مقام اول در مسابقات هوافضا دانشگاه امیرکبیر توسط یکی از دانشجویان صدرا

جناب آقای محمد علی محرمی

دانشجوی محترم عمران صدرا

کسب مقام اول در مسابقات ملی هوافضا به میزبانی دانشگاه امیر کبیر را به شماا تبریک عرض نموده و موفقیتهای روزافزون و درخشش های دو جهانی را برایتان آرزومندیم

موفق و سربلند باشید

۱۳۹۳/۰۳/۱۴

تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین است

١٣٩٢،موسسه آموزش عالی صدرا، تهران، ایران