English   |   ورود
. .. ..

اصلاح روند کارآموزی

دانشجویان عزیز لطفا برای آگاهی از روند انجام کارآموزی در ترم جديد، به بخش ارتباط با صنعت موسسه مراجعه نمایید. بدیهی است عدم آگاهی از روند انجام کارآموزی و رعایت زمانها منجر به حذف این درس خواهد شد. ضمنا دانشجویان لازم است جز در موارد اضطراری، از مراجعه حضوری به دفتر ارتباط با صنعت موسسه خودداری نمایند. روند کنونی طوری تنظيم گرديده است که مراجعه حضوری دانشجویان بصورت کامل حذف گردد.

http://sadra.ac.ir/ShowContentMenu.php?ID=153&page

۱۳۹۴/۱۰/۳۰

تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین است

١٣٩٢،موسسه آموزش عالی صدرا، تهران، ایران