English   |   ورود
. ... .. ..

تعطیلات تابستانی موسسه

قابل توجه کلیه ی اساتید، کارکنان و دانشجویان موسسه

بدینوسیله به اطلاع می رساند تعطیلات تابستانه ی موسسه از تاریخ 99/04/14 لغایت 99/05/14 می باشد. لذا کلیه مراجعین محترم برای انجام امور اداری و آموزشی خود می توانند قبل از 99/04/14 و یا بعد از 99/05/14 اقدام نمایند.

۱۳۹۹/۰۴/۰۷

تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین است

١٣٩٢،موسسه آموزش عالی صدرا، تهران، ایران