English   |   ورود
. ... .. ..

اطلاعیه حذف و اضافه واحد نیمسال دوم 97-96

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان عزیز می رساند، حذف و اضافه واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96  بر اساس تقویم آموزشی  از روز شنبه 96/11/28  لغایت روز یکشنبه 96/12/06  برگزار می گردد.

۱۳۹۶/۱۱/۲۳

تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین است

١٣٩٢،موسسه آموزش عالی صدرا، تهران، ایران