English   |   ورود
.. ..    .

اطلاعیه امتحانات تابستان 97-96

دانشجویان عزیز با توجه به تقویم آموزشی، موارد ذیل در خصوص امتحانات پایان دوره تابستان 97-96 اعلام می گردد: امتحانات : از شنبه 97/05/13  الی دوشنبه 97/05/15

 


نحوه دریافت کارت آزمون : چاپ کارت آزمون از سامانه دانشگاه توسط شخص دانشجوزمان دریافت کارت آزمون : از روز سه شنبه 97/05/09 پس از انجام ارزشیابی اساتید و تسویه حساب الکترونیکی 

 

 

به همراه داشتن کارت دانشجوئی و کارت شرکت در آزمون جهت شرکت در امتحانات الزامی می باشد. 

 

آندسته از دانشجویانیکه به دلیل نقص مدارک، فایل ایشان مسدود می باشد صرفا پس از

رفع نقص، می توانند نسبت به دریافت کارت آزمون اقدام نمایند. 

 


مشاهده جزئیات آئین نامه امتحانات

۱۳۹۷/۰۵/۰۹

تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین است

١٣٩٢،موسسه آموزش عالی صدرا، تهران، ایران